SPRAWY KARNE

ZATRZYMANIA i ARESZT

OBRONA SKAZANYCH

ODSZKODOWANIA

Łukasz Andrzejewski Adwokat Karnista Łódź


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Adwokat wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem już w czasie studiów, udzielając bezpłatnych porad prawnych oraz sporządzając opinie prawne w Klinice Prawa i Klinice Praw Dziecka działającej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie odbywania aplikacji moje zainteresowania zawodowe skupiały się głównie na obszarze prawa karnego. Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą usług Kancelarii oraz do kontaktu telefonicznego.


Telefon: 606-100-017
Email: andrzejewskiadwokat@gmail.com
Messenger: Rozpocznij Czat


O MNIE

Kancelaria Adwokacka w Łodzi

Kancelaria specjalizuje się głównie w prawie Karnym i dochodzeniu odszkodowań. Prowadzimy obronę w sprawach z zakresu: wypadków komunikacyjnych, prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości, przemocy w rodzinie, przestępstw seksualnych, kradzieży, pobicia, rozbojów, oszustw internetowych, przestępstw gospodarczych, skarbowych i innych. Występujemy również w roli pełnomocników osób pokrzywdzonych na drodze przestępstwa. Pomagamy w dochodzeniu odszkodowań od sprawców przestępstw: uszkodzenia ciała, zniszczenia mienia, sprawców wypadków i kolizji drogowych, błędów w sztuce lekarskiej. Kancelaria posiada doświadczenie w sporządzaniu środków odwoławczych od wyroków w sprawach karnych, w tym kasacji do SN.

Pozostając otwartymi na Państwa potrzeby, nasza Kancelaria gwarantuje:

→podejmowanie się spraw na terenie całego Kraju, a także spraw o charakterze międzynarodowym, nie ograniczając naszej praktyki do siedziby Kancelarii, którą jest miasto Łódź;

→świadczenie usług w lokalu Kancelarii bądź w domu u Klienta, który z jakiś powodów np. choroba, niepełnosprawność nie jest w stanie dotrzeć do naszego biura;

→stałą współpracę z profesjonalną agencją detektywistyczną zajmującą się pozyskiwaniem dowodów np. procesach karnych – dowodów na okoliczność popełnienia przestępstwa;

→w sprawach karnych, w wypadku zatrzymania przez Policję bądź inne służby adwokat pozostaje do Państwa dyspozycji 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu pod nr tel. 606-100-017;

→możliwość preferencyjnego sposobu opłacania honorarium uzależnionego od liczby faktycznie wykonywanych czynności przez pełnomocnika w toku prowadzonej sprawy;

→w sprawach o dochodzenie odszkodowań, w szczególności z tytułu popełnionych błędów medycznych, wynagrodzenie może być ustalane jako procent od wygranej sumy pieniężnej;

→udzielanie porad prawnych w formie teleporady, wideokonferencji, a także porady „on-line” po wstępnej analizie dokumentów przesłanych do Kancelarii drogą elektroniczną;

Kancelaria oferuje możliwość konsultacji telefonicznej w sprawach wchodzących w zakres naszej specjalności. Elastyczne godziny pracy pozwalają na umówienie spotkania w dogodnym dla Państwa terminie. W nagłych przypadkach, w których zachodzi pilna konieczność skorzystania z pomocy adwokata, istnieje możliwość wyznaczenia terminu wizyty w soboty bądź niedziele.

Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu następujących spraw:

SPRAWY KARNE
kancelaria podejmuje się obrony Klientów w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym, a także reprezentacji w charakterze pełnomocnika osób pokrzywdzonych przestępstwem; w sprawach karnych adwokat pozostaje do Państwa dyspozycji również poza normalnymi godzinami pracy

ZATRZYMANIA i ARESZT
kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach zatrzymań przez Policję bądź inne organy, reprezentujemy naszych Klientów w trakcie przesłuchania oraz podczas posiedzenia w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania; w powyższych sprawach nasz telefon pozostaje czynny przez 24 h 

NIETRZEŹWI KIEROWCY
kancelaria sprawuje obronę w licznych sprawach prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości bądź po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, skutkujących zatrzymaniem prawa jazdy, jak również w sprawach prowadzenia pojazdów mimo cofnięcia uprawnień oraz spowodowania wypadków pod wpływem alkoholu

DOZÓR ELEKTRONICZNY
kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego: dozór elektroniczny, odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego, wydanie wyroku łącznego, zarządzenie wykonania kary w zawieszeniu

PRZEMOC W RODZINIE
kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach o przestępstwa przeciwko rodzinie: znęcanie się fizyczne bądź psychiczne nad członkiem rodziny, niealimentacja, przestępstwa seksualne na szkodę małoletnich, w tym w sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej przed sądem opiekuńczym

SPRAWY NIELETNICH
kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw z zakresu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich: o zastosowanie środków wychowawczych, umieszczenie w domu poprawczym, a także w sytuacji skierowania sprawy na drogę karną, gdy nieletni może odpowiadać za swoje czyny jak osoba dorosła

ŚRODKI ODWOŁAWCZE
kancelaria posiada doświadczenie w sporządzaniu środków odwoławczych od wyroków i postanowień w sprawach karnych, w szczególności apelacji i zażaleń oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia: kasacji do SN i wniosków o wznowienie postępowania karnego zakończonego prawomocnym skazaniem

ODSZKODOWANIA
kancelaria podejmuje się dochodzenia odszkodowań z zakresu wypadków drogowych, wypadków przy pracy, błędów w sztuce medycznej, odszkodowań od sprawców przestępstw tj. uszkodzenie ciała, zniszczenie lub uszkodzenia mienia, odszkodowań za niesłuszne zatrzymanie bądź aresztowanie

Aktualności

Nowelizacje prawa, najnowsze orzecznictwo sądów polskich i europejskich

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tematyką Europejskiego Nakazu Aresztowania postanowiłem podzielić się z Państwem kilkoma najważniejszymi informacjami…

Błąd w sztuce medycznej jest pojęciem, z którym coraz częściej spotykamy się w życiu codziennym i doniesieniach medialnych. Pojęcie to nabiera…

Przestępstwo zniesławienia zostało w polskim Kodeksie karnym opisane w art. 212 i 213. Polega ono na pomówieniu innej osoby,…

Jedną z istotnych funkcji prawa karnego jest ograniczenie bądź całkowite wyeliminowanie przypadków przemocy w życiu rodzinnym. Należy…

Istotą wyroku łącznego jest wymierzenie skazanemu kary łącznej w oparciu o wyroki za popełnione dotychczas przestępstwa. Zadaniem wyroku…

Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu karnego wykonawczego pozwalają na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym –…

Zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – kto, wbrew przepisom tej ustawy,…

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, w przypadku popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Sąd może orzec albo orzeka środek…