SPRAWY KARNE

ZATRZYMANIA i ARESZT

OBRONA SKAZANYCH

ODSZKODOWANIA

Łukasz Andrzejewski Adwokat Łódź


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Adwokat wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem już w czasie studiów, udzielając bezpłatnych porad prawnych oraz sporządzając opinie prawne w Klinice Prawa i Klinice Praw Dziecka działającej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie odbywania aplikacji moje zainteresowania zawodowe skupiały się głównie na obszarze prawa karnego. Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą usług Kancelarii oraz do kontaktu telefonicznego.


Telefon: 606-100-017
Email: andrzejewskiadwokat@gmail.com


O MNIE

Kancelaria Adwokacka w Łodzi

Kancelaria specjalizuje się głównie w prawie Karnym i dochodzeniu odszkodowań. Prowadzimy obronę w sprawach z zakresu: wypadków komunikacyjnych, prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości, przemocy w rodzinie, przestępstw seksualnych, kradzieży, pobicia, rozbojów, oszustw internetowych, przestępstw gospodarczych, skarbowych i innych. Występujemy również w roli pełnomocników osób pokrzywdzonych na drodze przestępstwa. Pomagamy w dochodzeniu odszkodowań od sprawców przestępstw: uszkodzenia ciała, zniszczenia mienia, sprawców wypadków i kolizji drogowych, błędów w sztuce lekarskiej. Kancelaria posiada doświadczenie w sporządzaniu środków odwoławczych od wyroków w sprawach karnych, w tym kasacji do SN.

Pozostając otwartymi na Państwa potrzeby, nasza Kancelaria gwarantuje:

→podejmowanie się spraw na terenie całego Kraju, a także spraw o charakterze międzynarodowym, nie ograniczając naszej praktyki do siedziby Kancelarii, którą jest miasto Łódź;

→świadczenie usług w lokalu Kancelarii bądź w domu u Klienta, który z jakiś powodów np. choroba, niepełnosprawność nie jest w stanie dotrzeć do naszego biura;

→stałą współpracę z profesjonalną agencją detektywistyczną zajmującą się pozyskiwaniem dowodów np. procesach karnych – dowodów na okoliczność popełnienia przestępstwa;

→w sprawach karnych, w wypadku zatrzymania przez Policję bądź inne służby adwokat pozostaje do Państwa dyspozycji 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu pod nr tel. 606-100-017;

→możliwość preferencyjnego sposobu opłacania honorarium, poprzez rozłożenie płatności na raty;

→reprezentację z urzędu dla osób, które z uwagi na trudną sytuację materialną nie są w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej profesjonalnego pełnomocnika;

Kancelaria oferuje bezpłatną konsultację telefoniczną w sprawach wchodzących w zakres naszej specjalności. Elastyczne godziny pracy pozwalają na umówienie spotkania w dogodnym dla Państwa terminie. W nagłych przypadkach, w których zachodzi pilna konieczność skorzystania z pomocy adwokata, istnieje możliwość wyznaczenia terminu wizyty w soboty bądź niedziele.

Siedziba Kancelarii znajduje się w samym sercu Łodzi, w budynku tuż obok Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, naprzeciwko hotelu Ibis oraz Galerii Łódzkiej, w której znajduje się przestronny bezpłatny parking. Do siedziby Kancelarii można również dojechać komunikacją miejską – tramwajami linii: 10,11 i 14 oraz autobusami linii: 57 i 88a.

Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu następujących spraw:

SPRAWY KARNE
kancelaria podejmuje się obrony Klientów w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym, a także reprezentacji w charakterze pełnomocnika osób pokrzywdzonych przestępstwem; w sprawach karnych adwokat pozostaje do Państwa dyspozycji również poza normalnymi godzinami pracy

ZATRZYMANIA i ARESZT
kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach zatrzymań przez Policję bądź inne organy, reprezentujemy naszych Klientów w trakcie przesłuchania oraz podczas posiedzenia w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania; w powyższych sprawach nasz telefon pozostaje czynny przez 24 h

NIETRZEŹWI KIEROWCY
kancelaria sprawuje obronę w licznych sprawach prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości bądź po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, skutkujących zatrzymaniem prawa jazdy, jak również w sprawach prowadzenia pojazdów mimo cofnięcia uprawnień oraz spowodowania wypadków pod wpływem alkoholu

DOZÓR ELEKTRONICZNY
kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego: dozór elektroniczny, odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego, wydanie wyroku łącznego, zarządzenie wykonania kary w zawieszeniu

PRZEMOC W RODZINIE
kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach o przestępstwa przeciwko rodzinie: znęcanie się fizyczne bądź psychiczne nad członkiem rodziny, niealimentacja, przestępstwa seksualne na szkodę małoletnich, w tym w sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej przed sądem opiekuńczym

SPRAWY NIELETNICH
kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw z zakresu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich: o zastosowanie środków wychowawczych, umieszczenie w domu poprawczym, a także w sytuacji skierowania sprawy na drogę karną, gdy nieletni może odpowiadać za swoje czyny jak osoba dorosła

ŚRODKI ODWOŁAWCZE
kancelaria posiada doświadczenie w sporządzaniu środków odwoławczych od wyroków i postanowień w sprawach karnych, w szczególności apelacji i zażaleń oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia: kasacji do SN i wniosków o wznowienie postępowania karnego zakończonego prawomocnym skazaniem

ODSZKODOWANIA
kancelaria podejmuje się dochodzenia odszkodowań z zakresu wypadków drogowych, wypadków przy pracy, błędów w sztuce medycznej, odszkodowań od sprawców przestępstw tj. uszkodzenie ciała, zniszczenie lub uszkodzenia mienia, odszkodowań za niesłuszne zatrzymanie bądź aresztowanie

Aktualności

Nowelizacje prawa, najnowsze orzecznictwo sądów polskich i europejskich

Zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – kto, wbrew przepisom…

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, w przypadku popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Sąd może orzec albo orzeka środek…

Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu karnego wykonawczego pozwalają na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym –…

Istotą wyroku łącznego jest wymierzenie skazanemu kary łącznej w oparciu o wyroki za popełnione dotychczas przestępstwa. Zadaniem wyroku…