W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tematyką Europejskiego Nakazu Aresztowania postanowiłem podzielić się z Państwem kilkoma najważniejszymi informacjami…

Błąd w sztuce medycznej jest pojęciem, z którym coraz częściej spotykamy się w życiu codziennym i doniesieniach medialnych. Pojęcie to nabiera…

Przestępstwo zniesławienia zostało w polskim Kodeksie karnym opisane w art. 212 i 213. Polega ono na pomówieniu innej osoby,…

Jedną z istotnych funkcji prawa karnego jest ograniczenie bądź całkowite wyeliminowanie przypadków przemocy w życiu rodzinnym. Należy…

Istotą wyroku łącznego jest wymierzenie skazanemu kary łącznej w oparciu o wyroki za popełnione dotychczas przestępstwa. Zadaniem wyroku…

Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu karnego wykonawczego pozwalają na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym –…

Zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – kto, wbrew przepisom tej ustawy,…

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, w przypadku popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Sąd może orzec albo orzeka środek…