W ostatnim czasie otrzymujemy bardzo dużo zapytań dotyczących zagadnienia przedawnienia wykonania kary orzeczonej przez Sąd prawomocnym wyrokiem skazującym. Pytania te napływają do nas wielokrotnie od osób, które przebywają wiele lat za granicą i chciałyby dowiedzieć się czy mają możliwość powrotu do Kraju bez konsekwencji w postaci doprowadzenia do zakładu karnego celem wykonania zapadłego w przeszłości wyroku. Dla porządku warto wskazać podstawowe regulacje, które ustawodawca zawarł w tej materii w Kodeksie karnym – a mianowicie nie można wykonać kary jeżeli od uprawomocnienia się wyroku minęło 30 lat w przypadku skazania karę przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności albo karę surowszą, 15 lat w przypadku skazania na karę nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności oraz 10 lat w przypadku skazania na inną karę (chodzi to o kary, które mają charakter wolnościowy). Regulacja ta wskazuje na początek biegu terminu przedawnienia, którym jest moment uprawomocnienia się wyroku. Należy wskazać, że bez znaczenia w tej materii pozostaje fakt, czy orzeczona kara pozbawienia wolności była pierwotnie karą bezwzględną, czy karą z warunkowym zawieszeniem, jeżeli jej wykonanie zostało następnie zarządzone w przewidzianym do tego przez ustawodawcę okresie. Zawsze początkiem biegu terminu przedawnienia pozostaje data uprawomocnienia się wyroku. Mogłoby się wydawać, że na tej podstawie łatwo jest obliczyć kiedy wykonanie określonej kary ulega przedawnieniu, skoro znamy datę uprawomocnienia się wyroku oraz wymiar kary, nie mniej jednak sytuacja pozostaje odrobinę bardziej skomplikowana. Należy pamiętać o wyjątkach, które ustawodawca zawarł w Kodeksie karnym – określonej grupie najcięższych przestępstw, za które wymierzona kara nigdy nie ulega przedawnieniu, a także o szczególnej regulacji zawartej w Kodeksie karnym wykonawczym związanej z zawieszeniem postępowania wykonawczego w przypadkach wydania za osobą skazaną listu gończego, a często również Europejskiego Nakazu Aresztowania. W tych przepisach ustawodawca wskazał, że w przypadku zawieszenia postępowania wykonawczego związanego z poszukiwaniem osoby skazanej w sytuacji uchylania się przez nią od odbycia kary bieg terminu przedawnienia ulega wstrzymaniu na maksymalny okres 10 lat. W praktyce oznacza to, że osoby skazane ukrywające się często poza granicami Kraju przed obowiązkiem odbycia kary, chcące powrócić do Polski bez obawy o konsekwencje związane z ich osadzeniem, muszą do wyżej wskazanych okresów doliczyć maksymalnie ów 10 – letni okres wstrzymania biegu przedawnienia. Zagadnienie właściwego obliczenia terminu przedawnienia dodatkowo komplikuje się jeżeli orzeczono np. karę zastępczą pozbawienia wolności w zamian za grzywnę bądź karę ograniczenia wolności. Warto pamiętać o tych podstawowych informacjach w razie zamiaru powrotu do Kraju w sytuacji wydanego wiele lat wcześniej wyroku skazującego, a także wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania i zagrożenia ekstradycją. Świadczymy fachowe doradztwo w zakresie obliczania upływu terminu przedawnienia wykonania kary – w szczególności dla osób przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

CategoryPrawo Karne

© 2017-2024 Łukasz Andrzejewski Adwokat Łódź

Loading...
Call Now Button