Adwokat Karnista Łukasz Andrzejewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Adwokat wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem już w czasie studiów, udzielając bezpłatnych porad prawnych oraz sporządzając opinie prawne w Klinice Prawa i Klinice Praw Dziecka działającej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studia Prawnicze ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską pod tytułem „Nieważność małżeństwa kanonicznego zawartego pod wpływem błędu” pod kierunkiem ks. prof. Grzegorza Leszczyńskiego.

Aplikację adwokacką odbyłem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, pod patronatem adw. Andrzeja Karasińskiego. W trakcie odbywania aplikacji moje zainteresowania zawodowe skupiały się głównie wokół prawa karnego. Jako aplikant adwokacki dwukrotnie zdobyłem tytuł laureata Konkursów Krasomówczych organizowanych przez Izbę Adwokacką w Łodzi oraz reprezentowałem Izbę w Środowiskowych Konkursach Krasomówczych w Płocku i w Poznaniu. Podczas eliminacji wygłosiłem mowy obrończe w sprawach o zabójstwo w afekcie i na zlecenie grupy przestępczej.

Obecnie specjalizuję się głównie w prawie karnym. Występuję zarówno w roli obrońcy oskarżonych jak i pełnomocnika pokrzywdzonych na drodze przestępstwa. Zajmuję się również dochodzeniem odszkodowań: od zakładów ubezpieczeń, sprawców przestępstw i wypadków drogowych, błędów w sztuce lekarskiej oraz odszkodowań za niesłuszne skazanie i tymczasowe aresztowanie. Posiadam doświadczenie w sporządzaniu środków odwoławczych od wyroków w sprawach karnych, w szczególności apelacji, zażaleń oraz kasacji do SN. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.