Błąd w sztuce medycznej jest pojęciem, z którym coraz częściej spotykamy się w życiu codziennym i doniesieniach medialnych. Pojęcie to nabiera szczególnej rangi w sytuacji, gdy skutkiem błędu lekarskiego jest śmierć osoby najbliższej. Niestety sprawy o błędy w sztuce medycznej nie należą do łatwych, zarówno pod względem wykrycia nieprawidłowości w postępowaniu personelu medycznego, jak też wykazania winy lekarza przed organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Szczególnie w przypadkach kończących się zgonem pacjenta najistotniejsze jest szybkie podjęcie działań, tak aby nie doszło do utraty najcenniejszego dla dalszych losów postępowania materiału dowodowego. Kancelaria zajmuje się w swojej praktyce sprawami z zakresu błędów medycznych, w tym sprawami,  gdzie błędy w diagnostyce oraz procesie leczenia doprowadziły do zgonu pacjenta. Reprezentujemy pokrzywdzonych zarówno przed Prokuraturą, jak i Sądami powszechnymi w postępowaniu karnym, a także w postępowaniu przed Izbą Lekarską i Sądem Lekarskim, jak również Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Kancelaria prowadzi sprawy zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego toczącego się przez ubezpieczycielem jak też przed Sądem cywilnym w sprawach o dochodzenie roszczeń z tytułu poniesionej szkody na osobie oraz zadośćuczynienia, w tym reprezentując rodzinę pacjenta w przypadku zgonu osoby najbliższej, który nastąpił w wyniku błędu lekarskiego.

CategoryPrawo Karne

© 2017-2023 Łukasz Andrzejewski Adwokat Łódź

Loading...
Call Now Button